PANM 15
Programy a algoritmy numerické matematiky 15

6. - 11. června 2010
Dolní Maxov


Sborník příspěvků ke stažení:

Sborník příspěvků:
Pro přípravu příspěvku v systému LaTeX2e budete potřebovat následující soubory: Uživatelé BibTeXu také soubory: Pro začátečníky jsme připravili stručný dokument o EPS obrázcích a o BibTeXu:
Termín pro odevzdání příspěvků: prodlouženo do 30. 9. 2010

Příspěvky budou publikovány (výhradně v anglickém jazyce) v tradičním recenzovaném sborníku opatřeném ISBN.
Doporučujeme účastníkům semináře, aby uvážili možnost publikace rozšířených verzí svých příspěvků v časopise Applications of Mathematics, který byl nedávno zařazen mezi impaktované časopisy. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením. Členové organizačního výboru rádi s účastníky na místě prodiskutují vhodnost jejich příspěvků pro uvedený časopis.

Přednesené prezentace:
Ke stažení - ZDE.

Zvané přednášky:
 • Josef Dalík
  Aproximace parciálních derivací ve vrcholech simpliciálních triangulací [Abstrakt]
 • Ladislav Lukšan
  New robust preconditioners for the matrix free truncated Newton method [Abstrakt]
 • Ivo Marek
  Matematické problémy kolem internetového vyhledávače Google [Abstrakt]
 • Petr Sváček
  Solution of nonlinear coupled problems of flow induced vibrations of an elastic structure [Abstrakt]
 • Jan Zeman
  Numerical approach to a rate-independent model of decohesion in laminated composites [Abstrakt]

Přehledové přednášky:
 • Jan Chleboun
  Elements of Uncertainty Modeling [Abstrakt]
 • Petr Přikryl
  Stručný úvod do problematiky algoritmu metody více pólů [Abstrakt]
 • Tomáš Vejchodský
  Komplementarita - cesta k zaručeným odhadům chyby [Abstrakt]

Materiály semináře:
Kniha abstraktůseznam účastníkůprogrampokyny pro autory

Program:
program - PDF
Příjezd účastníků v neděli 6. 6. odpoledne a zahájení semináře tentýž den večer. Jednání semináře od pondělí 7. 6. do pátku 11. 6. Do programu budou zařazeny přehledové přednášky (70 min. včetně diskuse), zvané přednášky (60 min. včetně diskuse), krátká sdělení (30 min. včetně diskuse) a posterová sekce. Jednacím jazykem bude čeština nebo slovenština, promítané materiály mohou být i v angličtině. K dispozici bude počítač s datovým projektorem, zpětný projektor a flipchart.

Místo konání a ubytování:
Hotel Maxov (http://www.hotelmaxov.cz) v Dolním Maxově (u Jablonce n. Nisou).
Informace o dopravě.
V přednáškové a společenské místnosti bude zdarma k dispozici bezdrátové (WiFi) připojení k internetu.
Podrobné pokyny k organizaci semináře naleznete - ZDE.

Abstrakty:
Seznam.

Zaměření a cíle semináře:
Problematika metod numerické matematiky, především
 • praktické i teoretické aspekty numerických metod
 • algoritmizace a počítačová realizace numerických metod
 • numerické modelování
 • paralelní výpočty
Vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol jsou vítána.

První oznámení - PDF

Seznam účastníků:
seznam s registračními čísly

Organizační výbor:
J. Chleboun, P. Přikryl, K.Segeth, J. Šístek, T. Vejchodský

Kontaktní adresa:
e-mail: panm(zavinac)math(tecka)cas(tecka)cz
PANM 15
Tomáš Vejchodský
Matematický ústav AV ČR
Žitná 25
115 67 Praha 1

Důležité termíny:
15. 3. 2010 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
31. 3. 2010 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou definitivní údaje pro platbu
30. 4. 2010 platba ubytování a vložného (stravné se bude hradit na místě)
15. 9. 2010 zaslání příspěvku do sborníku

Organizuje:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.,a
výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy

Odkazy na minulé semináře:
PANM 14
PANM 13 - na počest 80-tých narozenin prof. Ivo Babušky

Poslední aktualizace: 22.5.2010
panm(zavinac)math(tecka)cas(tecka)cz